Formularz reklamacji usługiMatura Chemia Julia Roszkowska

ul. płk. Stanisława Dąbka 9
81 – 107 Gdynia
email: [email protected]

…………………………., dnia ………………………….
Imię i nazwisko konsumenta (ów):

 

………………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta (-ów)

 

………………………………………………………………………………………………………..Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektronicznąNiniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Serwisu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Usługodawcę w ramach Serwisu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opis problemu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Z poważaniem


……………………………….


*niepotrzebne skreślić

The Courses