Planer

Planer jest dostępny dla kursantów 2021/22 przy "Lekcji 1 - budowa atomu" i "Lekcji 18 - związki karbonylowe (aldehydy i ketony)", a dla kursantów 2020/21 przy lekcji "Atomistyka - część II".

The Courses